Print
22.07.1970 Născut în satul Băcel, judeţul Covasna. Botezat cu numele Gheorghe.
1984-1988 Liceul Industrial Nr. 2 din Sfântu Gheorghe, secţia filologie-istorie.

01.1989-02.1990

Serviciul militar.

27.02.1990

Intrat ca frate la M-rea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus.

06.08.1992

Rasofirit la M-rea Brâncoveanu.

20.04.1993

Tuns monah cu numele de Serafim în obştea aceleiaşi mănăstiri.

23.04.1993

Hirotonit diacon.

30.05.1993

Hirotonit preot.

1992-1996

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu.

06.1997

Susţinerea examenului de licenţă cu lucrarea „Penticostarul şi spiritualitatea ortodoxă”, la catedra de liturgică.

12.1995-06.1998

Bursier al Facultăţii catolice de Teologie din Chur (Elveţia). Acolo traduce lucrarea de licenţă în limba germană şi o publică în anul 1998 la editura „Der Christliche Osten” (Orientul creştin) din Würzburg, cu titlul: „Die orthodoxe Spiritualität der Osterzeit. Kommentar zum Pentekostarion“.

1997 - 1998 Temporar se află în Mănăstirea Chevetogne (Belgia), pentru cunoaşterea vieţii monahale de tradiţie benedictină cu orientare orientală şi învăţarea limbii franceze.

10.1999 - 04.2003

Studii la Facultatea de Teologie ortodoxă din cadrul Universităţii Aristotelis (Tesalonic), Grecia. Încheie studiile de masterat cu lucrarea Μάρτυρες, μαρτύριο και μαρτυρία κατά τoν Μέγα Βασίλειο" (Martiri, martiriu şi mărturie după Sfântul Vasile cel Mare). Lucrarea a fost tipărită în anul 2005 în limba greacă, la Tesalonic, la editura „Orthodoxos Kipseli” si  în limba română, la editura „Teognost” din Cluj-Napoca.

12.2000

Publică monografia „De la un gând la o ctitorie. Cum a refăcut Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie Mănăstirea de la Sâmbăta de Sus”.

18.05.2002

Ales episcop vicar de către plenul Adunării Eparhiale a Mitropoliei pentru Germania şi Europa Centrală, la propunerea Î.P.S. Mitropolit Serafim Joantă.

3.07.2002

Confirmarea alegerii de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Hotărârea pentru schimbarea numelui din Serafim în Sofian cu titulatura Braşoveanul.

11.05.2003

Hirotonit ca episcop în catedrala din Nürnberg, de către P.F. Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un numeros sobor de ierarhi şi preoţi.

2003-2010

Studii de doctorat la Facultatea de Teologie ortodoxă din cadrul Universităţii Aristotelis (Tesalonic), Grecia, specialitatea Biblice și Patrologie.

din 2004

Redactor responsabil al Periodicului Deisis, Revistă de cultură și spiritualitate editată de Mitropolia Ortodoxă Română pentru Germania, Europa Centrală și de Nord.

01.12 2004

Din încredinţarea Î.P.S. Serafim, îşi stabileşte sediul în oraşul München, în vederea unei mai eficiente pastoraţii a credincioşilor români din acest mare oraş bavarez şi a procurării unui locaş de cult propriu pentru comunitatea românească de aici.

10.2006

Preşedinte fondator al Asociaţiei caritative „Sf. Vasile cel Mare” din München.

10.2008

Preşedinte fondator al Asociaţiei Tinerilor Ortodocși Români din Germania (ATORG).

15.12.2010

Obţine titlul de doctor în teologie cu lucrarea „Η Πνευματική πατρότητα κατά τoν Μέγα Βασίλειο” (Paternitatea duhovnicească la Sfântul Vasile cel Mare), cu calificativul Magna cum laude.

în prezent

Însărcinat cu probleme pastoral-misionare, liturgice și culturale şi cu grija faţă de tinerii ortodocşi români din cadrul Mitropoliei. De asemenea, însărcinat cu construcţia unei biserici în oraşul München.