Print

Referitor la votul în străinătate pentru alegerile prezidenţiale din noiembrie a.c., am primit din partea Consulatului General al României din München următoarele informaţii:

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019 – VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ

La alegerile prezidențiale din noiembrie 2019 cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate pot să-și exercite dreptul de vot și prin corespondență, în condițiile legii.

Alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care doreşte să îşi exercite dreptul de vot prin corespondenţă, trebuie să se înregistreze ca alegător prin corespondenţă. Înregistrarea se realizează prin înscrierea într-un formular on-line, aflat pe site-ul gestionat de Autoritatea Electorală Permanentă http://www.votstrainatate.ro/, a numelui, prenumelui, codului numeric personal, a adresei de domiciliu sau reşedinţă şi a adresei de e-mail, precum şi a opţiunii de transmitere în ţară sau la reprezentanţa diplomatică a votului exprimat prin corespondenţă, la care alegătorul anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate şi a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine.

Termenul de înregistrare ca alegător prin corespondență, în cazul alegerilor prezidențiale din 2019, începe la data intrării în vigoare a legii şi se termină la 12 septembrie 2019 (data expirării a 15 zile de la data începerii perioadei electorale. 

Plicul cu buletinul de vot prin corespondență poate fi transmis de alegătorul care a optat pentru această modalitate în țară sau la reprezentanța diplomatică, în funcție de opțiunea exprimată la înregistrarea în Registrul electoral gestionat de Autoritatea Electorală Permanentă.

La alegerile prezidențiale din 2019, alegătorul care doreşte să voteze în străinătate la alegerile pentru Preşedintele României, se poate înregistra în Registrul electoral ca alegător în străinătate, prin intermediul unui formular on-line, aflat pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, în care va înscrie numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea şi statul unde optează să voteze, la care anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019 – VOTUL ÎN SECȚIA DE VOTARE

La alegerile prezidențiale din noiembrie 2019 cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate pot să-și exercite dreptul de vot în cadrul secțiilor de votare organizate, în condițiile legii. 

Este necesară înscrierea în Registrul electoral din străinătate, prin completarea unui formular on-line, pe site-tul http://www.votstrainatate.ro/. Termenul limită pentru înregistrarea în Registrul electoral ca alegător în străinătate este 12 septembrie 2019.

La alegerile prezidențiale din 2019 în cadrul secțiilor de votare din străinătate se poate vota pe baza următoarelor acte de identitate valabile în ziua votării: