Centrul Bisericesc Munchen  Rumänische Orthodoxe Metropolie für Deutschland, Zentral- und Nordeuropa

RO | DE

Joi, 9 august 2012, P.S Părinte Episcop Vicar Dr. Sofian Braşoveanul, împreună cu P.C. Pr. Dr. Mircea Basarab, a primit la Centrul Bisericesc din München o delegaţie a Arhiepiscopiei Romano-Catolice de München şi Freising formată din Episcopul Vicar Engelbert Siebler, Vicarul General al Arhidiocezei Dr. Peter Beer şi Reprezentantul acesteia cu relaţiile publice, Dr. Armin Wouters. Preasfinţitul Episcop vicar Sofian împreună cu Vicarul General Peter Beer au semnat cu această ocazie o Declaraţie ecumenică comună a Arhiepiscopiei Romano-Catolice de München şi Freising şi a Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania, Europa Centrală şi de Nord prilejuită de intenţia de construire a unei noi biserici în München.

În scopul achiziţionării terenului şi al construirii acestei biserici, Arhiepiscopia Romano-Catolică de München şi Freising a dăruit în luna septembrie 2012 Mitropoliei Ortodoxe Române în duh de înţelegere şi întrajutorare frăţească suma de 300.000 €, fapt pentru care aceasta din urmă îşi exprimă deplina recunoştinţă.


 

Declarație Comună Ecumenică

între

Arhiepiscopia de München și Freising

și

Mitropolia Ortodoxă Romană a Germaniei, Europei Centrale și de Nord

în legătură cu proiectul de construire a unei noi biserici în München

„Procesele gobalizării și secularizării și provocarea pe care o prezintă ultimele întâlniri intre creștini și credincioși de alte religii impun ca ucenicii lui Hristos să-şi mărturisească cu mai mult zel credinţa, dragostea și speranţa. Duhul Domnului nostru Celui Înviat din morți să ne dea putere în inimi și în gândire, pentru ca relația dintre Bisericile noastre să aducă rodul unității, și astfel să slujim împreună unității și păcii intregii omeniri.“[1]

Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord și Arhiepiscopia de München și  Freising se simtresponsabile față de acest drum comun ecumenic și de aceea cultivă de decenii un parteneriat ecumenic marcat de încredere reciprocă și care include schimbul de bunuri spirituale și materiale. Arhiepiscopia pune la dispoziția mai multor parohii în München și Oberbayern biserici și spaţii adecvate pentru desfăşurarea serviciilor divine si pentru păstorirea credincioșilor, susținând preoții in activitățile lor. Mitropolia susține schimbul și contactul ecumenic și se îngrijește ca viața ortodoxă să fie făcută cunoscută mai bine credincioșilor catolici.

Amândouă Bisericile sunt conştiente, că drumul ecumenic spre unitatea vizibilă a Bisericii depinde de chestiuni de natură teologică și practică, la rezolvarea cărora pot contribui doar in contextul Bisericii întregi. Se străduiesc însă, în spiritul împăcării și al înţelegerii, să organizeze păstorirea și colaborarea în München în așa fel încât prin mărturia lor comună să poată să crească unitatea și să nu se adâncească dezbinarea. Le sunt cunoscute întrebările deschise și dureroase ale dialogului ortodox-catolic la nivel mondial. Însă nu doresc să lege conlucrarea pozitivă de aici doar de exigenţele unei soluţii viabile la acel nivel. În acest sens ele fac distincția între felul de probleme care rezultă din contextul general al Bisericii (de exemplu chestiunea Uniaţiei) și cele care rezultă din conviețuirea de aici. Această conviețuire nu trebuie să fie împovărată de probleme care nu se regăsesc in Germania.

Cooperarea spre binele oamenilor se vede în diferite domenii:

1.   Se informează reciproc în toate problemele pastorale, de îndată ce celălalt partener este afectat in competența sa pentru credincioșii săi (de exemplu administrarea Sfintelor Taine). Se străduiesc să găsească soluții de comun acord, fără să lezeze rânduiala propriei Biserici.

2.   În cazuri de convertiri ale clericilor se procedează după modelul practicat în baza înțelegerilor cu celelalte Biserici Creștine în Germania, în special cea dintre Biserica Evanghelică din Germania si Conferinţa Episcopilor Catolici din Germania.

3.   Amândouă Bisericile sunt membre in comunitățile de lucru ale Bisericilor creștine la nivel local, supraregional (Bavaria) și național. Susțin principiile și declarațiile ecumenice formulate in documentele de bază respective. Contribuie activ și modelează astfel conviețuirea creștină în Bavaria.

4.   Promovează înțelegerea reciprocă prin sărbători și vizite facând cunoscută astfel credincioșilor lor tradiția spirituală a Bisericii surori.

Pentru aceasta Arhiepiscopia de München și Freising susține și construirea unei noi biserici române ortodoxe în München. Prin această construcție nouă Mitropolia va putea să reorganizeze și să unească păstorirea celor peste 20.000 de credincioși ai ei din această regiune. Credincioșii s-au integrat foarte bine în viaţa și societatea de aici și acum își doresc un loc al lor unde pot să-și desfășoare viața spirituală și bisericească.

Amândouă părțile sunt de acord că unitatea crește acolo unde oamenii se pot întării și cultiva în credinţa lor prin întâlniri, printr-un schimb de impresii și un dialog veritabile. Această cultivare în credință, care este necesară ambelor Biserici, se va promova prin construirea bisericii.

Statutul de oaspeți în bisericile și centrele catolice a contribuit mult la înțelegerea reciprocă, însă, având în vedere schimbarea condițiilor politice și europene, se cuvine acum să se efectueze un nou pas spre o organizare bisericească independentă. Arhiepiscopia și Mitropolia doresc să folosească această posibilitate nou creată pentru a facilita si întări mai mult posibilitatea de întâlnire între credincioși și conviețuirea în societate.

Amândouă părţile sunt de acord că acest pas nu înseamnă în nici un fel  delimitare sau chiar concurență în a câștiga credincioși. Prozelitismul este inacceptabil pentru amândoua părțile. Constuirea unui centru propriu trebuie să contribuie cu atât mai mult la a oferi posibilitatea și a întări efortul de cultivare a înțelegerii între confesiuni, de a facilita întâlnirile ospitaliere, la conlucrarea ca parteneri pentru unitatea Bisericii.

Pentru amândouă părțile pare absolut necesar, ca noua construcție să se facă cu deschidere și informare a populaţiei; se va depune efort pentru o bună recepție a proiectului. Comunitățile creștine din vecinătate vor fi informate la timp și pe larg despre fiecare etapă în desfăşurarea proiectului de construcţie. Se va aspira spre consens.

Construcția unei proprii biserici ortodoxe române reprezintă o nouă etapă în evoluţia vieţii bisericeşti. Va fi un pas către mai multă comuniune. Pentru acest  plan si pentru drumul ecumenic următor cerem lui Dumnezeu binecuvântare.

 

München, data

 

München, data

 

Pentru Mitropolia Ortodoxă Română Pentru Arhidieceza de München și Freising

Dr. Sofian von Kronstadt
Episcop Vicar

Dr. Dr. Peter Beer
Vicar General

[1]Comisia Internațională Comună pentru Dialogul Teologic între Bisericile Catolică și Ortodoxă, consecințe eclesiale și canonice ale naturii sacre a Bisericii (Documentul de la Ravenna 2007), Introducere.

Donează pentru Așezământ

                 

Programul slujbelor

Toate slujbele au loc la Așezământul Bisericesc (Kastelburgstr. 84-88, 81245 München).

Luni, Joi, Sâmbătă

08:00 - Utrenia

18:00 - Vecernia

Miercuri

08:00 - Utrenia

18:00 - Rugăciunea lui Iisus

Vineri

08:00 - Utrenia

18:00 - Sf. Maslu

Notă: În anumite zile, este posibil să intervină schimbări. Pentru a vizualiza programul lunii curente, vă rugăm să mergeți aici