Print

La finele lunii martie, situaţia pe şantierul Aşezământului se prezintă astfel: La corpul C (mănăstirea), după turnarea tuturor pereţilor exteriori şi interiori de la nivelul subsolului, s-a turnat planşeul de deasupra acestui nivel, urmând ca du pă sărbătoarea Sf. Paşti să înceapă lucrările de zidărie la nivelul parterului.La corpul A (biserica), s-au turnat majoritatea pereţilor de la nivelul subsolului. A mai rămas doar peretele dinspre vest, la care s-a pus cofrajul pe o latură şi s-a montat o parte din armătură. S-au montat primii doi stâlpi cruciformi de rezistenţă şi s-a turnat planşeul în zona altarului, pentru ca după Sf. Paşti să poată începe lucrările de zidărie la absidele altarului, iar în 21 aprilie să poată fi săvârşită ceremonia de punere a pietrei de temelie în zidul bisericii.

La corpul A în partea de sud, est şi nord-est şi iar la corpul C în partea de nord, est şi sud-est, s-a montat hidroizolaţia şi izolaţia termică acolo unde este prevăzută în planuri şi, în continuare, în aceste zone au început lucrările de umplere cu pământ a spaţiilor libere. În aceste zile vor continua lucrările de umplere cu pământ ale zonelor unde betonarea şi izolarea au fost finalizate, extrage palplanşele metalice de susţinere a malurilor gropii şi se vor monta primele inele ale puţurilor de infiltrare a apelor pluviale.

Lucrările vor fi reluate după sărbătoarea Sf. Paşti, în 11 aprilie.