Print

În ziua de sâmbătă, 11 noiembrie 2006, Consiliul Mitropolitan al Mitropoliei noastre s-a întrunit în şedinţă de lucru la Centrul eparhial din Nürnberg, sub preşedinţia Î.P.S. Mitropolit Serafim Joantă.

Analizând şi apreciind pozitiv activitatea pastorală, liturgică, culturală şi ecumenică a P.S. Episcop vicar Sofian Braşoveanul, care de la 1 decembrie 2004, se află la München, ţinând seama de numărul mare de credincioşi români din acest oraş şi de necesităţile lor pastorale, având în vedere importanţa bisericească, ecumenică, politică şi culturală a oraşului München şi urmărind o cât mai bună coordonare a activităţii Mitropoliei noastre şi reprezentare a ei în acest oraş, Consiliul Mitropolitan a decis următoarele:

În cadrul Mitropoliei pentru Germania, Europa Centrală şi de Nord, în conformitate cu Statutul Bisericii Ortodoxe Române, funcţionează Centrul Bisericesc din München, care cuprinde:

1. Sediul Episcopului vicar

2. Aşezământul monahal „Sf. Siluan”

3. Centrul de coordonare pastorală

P.S. Episcop vicar Sofian Braşoveanul se va îngriji de coordonarea eforturilor tuturor credincioşilor din München în vederea procurării unei locaţii corespunzătoare pentru acest Centru, care va cuprinde şi o biserică amenajată conform tradiţiei noastre ortodoxe, sub acoperământul căreia credincioşii din acest oraş să-şi găsească pacea şi unitatea cu Dumnezeu şi cu semenii.