Centrul Bisericesc Munchen  Rumänische Orthodoxe Metropolie für Deutschland, Zentral- und Nordeuropa

RO | DE

La 5 iunie 1994 era întronizat la München ca Mitropolit al nou înfiinţatei Mitropolii Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa Centrală Înalt Prea Sfinţitul Dr. Serafim Joantă, până atunci episcop vicar al Mitropoliei Ardealului. Deşi credincioşii ortodocşi români din München s-ar fi bucurat ca sediul Mitropoliei să se stabilească în oraşul lor, condiţiile grele de Diasporă nu au permis acest lucru. Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Serafim a locuit temporar la Regensburg, după care, în anul 2000, sediul Mitropoliei a fost stabilit la Nürnberg. Acolo, prin osârdia Înalt Prea Sfinţiei Sale, cu efortul comun al credincioşilor din întreaga Mitropolie şi cu sprijinul Bisericilor Catolică şi Evanghelică, s-a reuşit cumpărarea unei proprietăţi pe care se aflau două clădiri, în care s-au amenajat chilii pentru personalul Centrului mitropolitan precum şi birourile necesare acestuia, şi o biserică, din care în urma unei reconstrucţii aproape în întregime, a înflorit actuala catedrală mitropolitană. Importanţa pentru credincioşi a acestui locaş de cult, împodobit cu frescă în stil tradiţional ortodox, în care se oficiază zilnic slujbe după rânduiala mănăstirească aproape că nu poate fi cuprinsă în cuvinte. Nu numai credincioşii din Nürnberg, ci cei din întreaga Mitropolie se bucură de această biserică a lor, unde se ştiu ocrotiţi, pomeniţi în rugăciuni, de unde le vine alinarea în dureri şi de unde primesc puterea de a înfrunta greutăţile vieţii.

Toate acestea constituie motivaţia apelului pe care Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Serafim îl face continuu către toţi preoţii şi credincioşii din Mitropolie, ca peste tot unde există comunităţi mai bine închegate să se facă efortul procurării de locaşuri de cult proprii, în care sfintele slujbe să se poată desfăşura conform rânduielii noastre ortodoxe şi în care comunităţile noastre să nu mai fie doar tolerate, ci să aibă un „acasă”. Acesta este şi cazul oraşului München, capitala Bavariei, oraş în care trăiesc români mai mulţi decât în oricare alt oraş al Germaniei, dar în care până în prezent nu s-a reuşit procurarea unei biserici proprii. În aceste condiţii, Permanenţa Consiliului Eparhial al Mitropoliei noastre, întrunită în şedinţă de lucru vineri, 10 septembrie 2004, a hotărât ca Prea Sfinţitul Sofian Braşoveanul, episcopul vicar al Mitropoliei, să-şi stabilească sediul în oraşul München. La această hotărâre s-a ţinut seama şi de dorinţa multora din credincioşii din München de a-l avea în mijlocul lor pe episcopul vicar al Mitropoliei, care să le unească eforturile în scopul mai sus menţionat, precum şi în acela al creării în acest oraş a unui centru mănăstiresc, în care cei dornici de o viaţă duhovnicească mai intensă să-şi poată adăpa sufletele. S-a avut în vedere în mod deosebit faptul că o parte din aceşti credincioşi s-au angajat să susţină şi material împlinirea acestui deziderat.

Ca urmare a acestei hotărâri, începând cu data de 1 decembrie 2004 s-a închiriat în zona centrală a oraşului, la adresa Paul-Heyse-Str. 19, un spaţiu de locuit, constând din două apartamente, în care s-au amenajat chilii pentru episcopul vicar şi pentru colaboratorii lui, precum şi o sală, care a fost amenajată drept capelă de rugăciune. Capela şi întregul sediu au fost puse sub ocrotirea Sfântului Siluan Athonitul, un monah rus care a trăit la Muntele Athos între anii 1892-1938 şi care a devenit foarte cunoscut pentru mesajul său de a-i cuprinde în dragostea şi rugăciunea noastră către Dumnezeu pe toţi oamenii, pe toate popoarele pământului. Din cauza desăvârşitei smerenii în care a trăit Cuviosul Siluan, sfinţenia şi învăţăturile sale nu au putut fi cunoscute decât într-o foarte mică măsură în timpul vieţii sale. Ele au fost făcute cunoscute ulterior de ucenicul său Sofronie Saharov, care după moartea stareţului său a întemeiat o mănăstire la Essex în Anglia, mănăstire pe care a condus-o până în 1993, când s-a mutat la veşnicele locaşuri. Datorită mesajului înnoitor al Sfântului Siluan şi accentului pus pe rugăciunea lui Iisus, mănăstirea de la Essex a devenit unul din cele mai importante centre ortodoxe din Occident. Acolo, ca ucenic al Arhimandritului Sofronie, a trăit şi fiului filosofului Constantin Noica, Părintele Rafail Noica. Acesta, după moartea povăţuitorului său, s-a reîntors în România şi trăieşte în retragere undeva în munţii din judeţul Alba, exercitând o binefăcătoare iradiere duhovnicească asupra mănăstirilor din zonă. Alegerea Sfântului Siluan ca ocrotitor al acestei capele şi al întregului sediu episcopal s-a făcut din dorinţa ca Dumnezeu, pentru mijlocirile Cuviosului Siluan, să-i ajute pe vieţuitorii de la sediu şi pe toţi cei care se vor ruga în această capelă să-şi însuşească mesajul său, dragostea şi rugăciunea pentru toţi oamenii. La sediul episcopal se trăieşte într-un regim mănăstiresc, programul zilnic cuprinzând slujbele tradiţionale dimineaţa şi seara, la care sunt bineveniţi toţi cei care iubesc rugăciunea, toţi cei ce doresc o legătură mai strânsă cu Dumnezeu.

Stabilirea sediului episcopului vicar la München şi amenajarea capelei „Sf. Siluan Athonitul” reprezintă însă doar un început. Aici, românii ortodocşi din acest oraş şi din împrejurimile lui au posibilitatea să constate încă o dată ce înseamnă faptul de a avea un „acasă” şi, simţind acest lucru, sunt chemaţi să-l sprijine pe Prea Sfinţitul Sofian în efortul de procurare a unei biserici care să fie a lor, în care să se poată ruga împreună lui Dumnezeu după rânduielile Bisericii noastre Ortodoxe, unde să se împărtăşească de binecuvântările Lui şi unde, de la Cel ce este „Calea, Adevărul şi Viaţa”, să primească puterea de a trăi ca adevăraţi fii ai Lui şi fraţi întreolaltă.

Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze acest început, această dorinţă şi această rugăciune a noastră, să binecuvânteze ostenelile noastre şi să ne ajute în tot lucrul bun, spre slava Sa, a Sfintei Sale Biserici şi spre binele poporului Său credincios. Amin.

Episcop-vicar Sofian Braşoveanul

Donează pentru Așezământ

                 

Programul slujbelor

Duminica, Sfânta Liturghie se slujește la Alte Haidhauser Kirche (Kirchenstraße 37, D-81675 München), de la ora 10:00.

Slujbele de peste săptămână (luni-sâmbătă) au loc la Capela Sfântul Siluan (Paul-Heyse Str. 19, D-80336 München).

Luni, Joi, Sâmbătă

08:00 - Utrenia

18:00 - Vecernia

Miercuri

08:00 - Utrenia

18:00 - Rugăciunea lui Iisus

Vineri

08:00 - Utrenia

18:00 - Sf. Maslu

Notă: În anumite zile, este posibil să intervină schimbări. Pentru a vizualiza programul lunii curente, vă rugăm să mergeți aici