Centrul Bisericesc Munchen  Rumänische Orthodoxe Metropolie für Deutschland, Zentral- und Nordeuropa

RO | DE

Având în vedere creşterea constantă a comunităţii noastre parohiale, s-a făcut simţită necesitatea eficientizării activităţii şi pastoraţiei noastre printr-o cât mai bună organizare.

1. Participarea la viaţa bisericească

Baza pe care se construieşte întregul edificiu parohial este participarea noastră la viaţa bisericească, incluzând participarea la slujbele din biserică cât şi trăirea unei vieţi creştine, după rânduiala Bisericii noastre. Ele constituie condiţia primă pentru obţinerea calităţii de membru al comunităţii parohiale cu drepturile şi îndatoririle aferente. În afara acestei asumări conştiente şi responsabile a vieţii creştine şi bisericeşti nu are rost să existăm ca Biserică. Fiind vorba de o comunitate constituită în jurul unei reşedinţe episcopale, aceasta este chemată la un standard de viaţă bisericească mai intensă, având o responsabilitate mai mare faţă de celelalte parohii, pentru care trebuie să fie exemplu.

2. Calitatea de membru şi contribuţia financiară

Ca orice instituţie, ca şi întreaga Biserică, orice parohie, aflându-se în mijlocul lumii trebuie să ia în considerare realităţile acestei lumi în ce priveşte organizarea. În consecinţă activitatea ei trebuie să ţină seama de aceste realităţi, iar buna ei organizare şi funcţionare îi aduc o percepţie pozitivă din partea societăţii. Avem de-a face, în cazul Bisericii, cu o instituţie divino-umană, ancorată şi în cer, dar şi pe pământ, o prelungire a cerului pe pământ, o instituţie care ne conduce spre cer doar atunci când se raportează corect la cele de pe pământ. Pe de o parte, calitatea de membru al Bisericii lui Hristos o căpătăm şi actualizăm prin Sfintele Taine. Cu fiecare participare a noastră, personală şi comunitară, la viaţa Bisericii devenim mădulare ale Ei, membre ale lui Hristos, care este Capul Bisericii. Pe de altă parte, parohia noastră doreşte sa se implice în mod concret în viaţa semenilor noştri şi a societăţii în care trăim. Această participare a membrilor Bisericii la viața obştii îşi găseşte expresia şi în asumarea constantă a unei susţineri financiare – printr-un “Dauerauftrag” – a activităţilor parohiei noastre. Suma de 10 € / adult, respectiv 25 € / familie cu copii, lunar, sau după posibilităţi, nu este în nici un caz condiţia apartenenţei noastre la Biserica lui Hristos, ci expresia disponibilităţii noastre de a ne implica şi susţine activitatea administrativ-gospodărească şi social-misionară a parohiei atât faţă de membrii acesteia, cât şi faţă de societatea în mijlocul căreia trăim. De altfel, prin activităţile pe care ni le-am propus dorim implicarea şi participarea cat mai multor mădulare ale lui Hristos la viața parohiei.

3. Serviciile parohiale

Pentru eficientizarea activităţii şi misiunii noastre s-au înfiinţat mai multe servicii de activitate în cadrul comunităţii parohiale, servicii în care activează membri ai parohiei, care constată atât chestiunile care necesită soluţionare cât şi modalităţile de rezolvare. În cadrul acestor servicii sunteţi chemaţi să vă implicaţi şi Dumneavoastră, în funcţie de natura serviciului, pregătirea şi posibilităţile pe care le aveţi. Fiecare astfel de activitate are un coordonator stabilit. Ca bază şi condiţie pentru primirea într-un serviciu vor fi luate în considerare seriozitatea asumării calităţii de membru al comunităţii parohiale, competenţa umană şi profesională şi bunele relaţii cu ceilalţi membri ai comunităţii.

3.1. Serviciul social-gospodăresc

Ca organ principal de transpunere în faptă a acestui serviciu, având în vedere multiplele sarcini care ne stau în faţă, am înfiinţat Asociaţia Caritativă Sf. Vasile cel Mare. Cei care doresc să se implice sunt bineveniţi. Pe lângă ajutorul filantropic acest serviciu are și o puternică funcţie de ajutor în integrare (ajutor în învăţarea limbii germane, în rezolvarea unor chestiuni de natură juridică sau în alte chestiuni birocratice), precum şi în gestionarea unor chestiuni de natură gospodărească.

Contact: Asoc_Sf.Vasile(at)web.de

3.2. Serviciul pentru tineret

Aici avem ca organ de transpunere în practică filiala noastră müncheneză ATORG (Asociaţia Tinerilor Ortodocşi Români din Germania), asociaţie ce funcţionează în cadrul Arhiepiscopiei noastre. Această asociaţie organizează întâlniri, excursii, pelerinaje, conferinţe, promovează apropierea tinerilor de viaţa parohiilor precum şi implicarea lor în susţinerea activităţilor bisericeşti. Sunt bineveniţi aici tinerii, precum şi toți cei care cred că pot sprijini acest serviciu.

Contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

3.3. Serviciul educaţional

Acesta îi are în vedere pe cei micuţi dintre noi. Sunt rugaţi să se înscrie în acest serviciu mai ales familiile cu copii, dar şi cei care cred că pot sprijinii activităţile de educaţie a copiilor. Împreună cu acest serviciu, în funcţie de necesităţile identificate şi de posibilităţile date, se stabilește desfăşurarea orelor de religie, precum și pe viitor a orelor de română și istorie. De asemenea se organizează anumite activităţi la care copiii dar şi părinţii se pot regăsi împreună (activităţi recreative, excursii).

Coordonator: Claudia Cătană – czamsa(at)yahoo.com

3.4. Serviciul cultural

Urmăreşte promovarea culturii româneşti şi universale, păstrarea şi transmiterea tradiţiei creştine ortodoxe, organizarea de activităţi catehetice şi cultivarea identităţii membrilor comunităţii noastre. Aceasta se realizează prin organizarea de întâlniri, conferinţe, activităţi cu caracter cultural şi românesc, activităţi de cunoaştere şi promovare a tradiţiilor populare româneşti, festivităţi, excursii, etc. Acest serviciu colaborează strâns cu serviciul educaţional şi cu cel pentru tineret.

Coordonator: Elena Jurcă – Elena_Jurca(at)onlinehome.de

3.5. Serviciul de cântare bisericească

Cuprinde pe conducătorii şi membrii grupului nostru coral, implicând atât talent cât şi atenţie, delicateţe şi constanţă în prezenţa la slujbe, calităţi care trebuiesc asumate cu responsabilitate şi consecvenţă.

Coordonator: Monahia Onufria – m.onufria(at)cbrom.de

3.6. Serviciul administrativ gospodăresc

Acest serviciu are în vedere organizarea şi coordonarea diverselor activităţi din cadrul comunităţii parohiale.

Coordonator: Veronica Buhnilă buhnila2006(at)yahoo.com 

3.7. Serviciul misionar şi ecumenic

În acest serviciu sunt prezenţi în primul rând clericii şi cei care au pregătire teologică. El are ca obiect identificarea căilor de transmitere a credinţei atât în rândul credincioşilor comunităţii noastre, cât şi în afara acesteia. Acest serviciu are legătură cu toate celelalte servicii, deoarece fundamentul pe care sunt constituite toate îl constituie calitatea noastră de creştini ortodocşi şi dorinţa ca prin împărtăşirea darului credinţei să-i ajutăm pe cât mai mulţi să-şi găsească un sens în viaţă. Se promovează de asemenea relaţiile cu celelalte biserici.

Coordonator: Pr. Daniel Benga – daniel.benga(at)yahoo.de

Donează pentru Așezământ

                 

Programul slujbelor

Toate slujbele au loc la Așezământul Bisericesc (Kastelburgstr. 84-88, 81245 München).

Luni, Joi, Sâmbătă

08:00 - Utrenia

18:00 - Vecernia

Miercuri

08:00 - Utrenia

18:00 - Rugăciunea lui Iisus

Vineri

08:00 - Utrenia

18:00 - Sf. Maslu

Notă: În anumite zile, este posibil să intervină schimbări. Pentru a vizualiza programul lunii curente, vă rugăm să mergeți aici