Centrul Bisericesc Munchen  Rumänische Orthodoxe Metropolie für Deutschland, Zentral- und Nordeuropa

RO | DE

Cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului (1 iunie 2018) și al Duminicii Părinților și Copiilor (3 iunie 2018), Preasfințitul Sofian Brașoveanul a transmis un mesaj copiilor și părinților din eparhie, făcând trimitere la cuvântul transmis de Preafericitul Daniel.

Copiii sunt binecuvântarea şi darul lui Dumnezeu pentru noi, bucuria părinţilor şi bunicilor şi viitorul nostru al tuturor. Ceea ce sădim în sufletul lor la vârsta copilăriei, aceasta va fi esenţa vieţii generaţiei care ne va urma. Prin copii fiecare părinte contribuie pe mai departe, după moartea lui, la modul în care se dezvoltă umanitatea. Părintele Stăniloae spunea că putem vorbi de un neam atunci când părintele, privind în ochii copilului, vede viitorul, urmaşii şi când copilul, privind în ochii tatălui, îşi vede strămoşii.

Tocmai de acea s-a hotărât de către Sf. Sinod, în anul 2009, ca în prima duminică după 1 iunie, când este ziua copilului, să se sărbătorească duminica părinţilor şi a copiilor. Sărbătorirea aceasta trebuie să fie una orientată spre viitor prin asumarea cu responsabilitate a trecutului şi a prezentului. Să ne dăruiască Dumnezeu înţelepciunea şi tăria să educăm copiii pentru a trăi o viaţă cu sens, să le sădim în inimă adevărul despre viaţă şi nu false valori, dragostea de Dumnezeu şi de oameni. A sărbători părinţii şi copiii cu adevărat înseamnă a lupta pentru ca sufletul copiilor să nu fie malformat, intoxicat cu false valori, înseamnă a face tot posibilul să avem un cadru în care ei să poată creşte sănătoşi cu mintea, cu sufletul şi cu trupul.

Participarea la referendumul pentru susţinerea familiei, aşa cum a lăsat-o şi cum ştim că o binecuvintează Dumnezeu, aşa cum ea poate oferi viitor umanităţii, o consider, în contextul actual, o datorie a fiecărui creştin. Trebuie să facem tot ce ţine de noi. Iar acolo unde puterile noastre sunt limitate, ne rugăm lui Dumnezeu să intervină el cu puterea, înţelepciunea şi iubirea Lui.

Binecuvintează, Doamne, copiii pe care Tu îi aduci în lume prin părinţi, să-şi înţeleagă şi împlinească chemarea fiecăruia dintre ei. Binecuvântează-i pe părinţi, ca, înţelegând ei chemarea lor, să-şi poată călăuzi copiii spre Tine, Calea, Adevărul şi Viaţa.

† Sofian Braşoveanul

În continuare vă prezentăm mesajul Patriarhului Daniel:

Cunoașterea situației reale a familiei creștine din zilele noastre și înțelegerea profundă a vocației sale spirituale sunt priorități ale lucrării misionare a Bisericii în societate. În acest sens, în anul 2009, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a stabilit ca prima duminică după ziua de 1 iunie să fie dedicată Părinţilor şi Copiilor.

Familia este cununa creaţiei şi locul sau mediul în care omul-copil începe să înțeleagă taina iubirii părintești a lui Dumnezeu pentru toţi oamenii.

Astăzi, slăbind legătura iubirii dintre om şi Dumnezeu din cauza secularizării, familia se află într-o profundă criză spirituală. În acest context, este necesară tot mai mult o educație creștină prin care iubirea generoasă și responsabilitatea în familie să fie puse în valoare.

Niciodată familia nu poate fi redusă la aspectele ei pământești: biologic, juridic, psihologic, sociologic sau cultural, deoarece ea le cuprinde pe acestea și le transcende prin comuniunea de credinţă şi de iubire sfântă din viaţa ei şi prin vocația ei de a reprezenta în lume conlucrarea dintre om și Dumnezeu pentru dobândirea vieții veșnice.

Copiii născuți în familie și botezați în Biserică, în numele Preasfintei Treimi, pot deveni cetățeni ai Împărăției cereşti veșnice, dacă în viața lor pământească au cultivat darurile duhovniceşti primite la Sfântul Botez, după cum ne arată familiile care au dat Bisericii mai mulţi sfinţi, înscrişi de ea în calendar.

Pentru a contribui mai mult la creșterea spirituală a familiei creștine, Patriarhia Română acordă o atenţie deosebită educației religioase a copiilor și a tinerilor, oferind acestora posibilitatea de a-şi dezvolta capacitatea de participare activă la viaţa şi activitatea comunităților parohiale.

Prin intermediul programelor educaționale, culturale şi artistice, copiii și tinerii au şansa de a se cunoaşte mai bine și de a conștientiza care sunt valorile permanente ale credinţei creştine şi ale spiritualităţii româneşti.

În prezent, constatăm în familie, la ora de Religie din școală, în parohie, în pelerinaj la mănăstiri, în școlile de teologie, în centrele educaționale şi culturale ale Bisericii, că toţi copiii şi tinerii se bucură mult când sunt iubiți de Dumnezeu şi de oameni, fiind încurajați, la rândul lor, să iubească pe Dumnezeu în rugăciune şi pe semenii lor prin fapte ale iubirii milostive. Iar când tinerii creştini ortodocși poartă în sufletele lor iubirea, pacea şi bucuria, dăruite lor de Hristos, ei devin mărturisitori ai iubirii Lui şi misionari în relație cu alți tineri, ajutând mai ales pe cei aflați în dificultate.

Anul 2018, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, este un bun prilej de a spori cooperarea dintre Biserică, Familie și Școală în formarea și educarea copiilor, oferindu-le copiilor şi tinerilor posibilitatea cultivării valorilor spirituale permanente inspirate de credinţa şi tradiţia vie a poporului român.

Cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului și a Duminicii Părinților și Copiilor, îi îndemnăm pe toţi părinţii să acorde mai mult timp copiilor, să-i ajute să nu-şi piardă sănătatea şi darurile native, ci să cultive libertatea de a face binele şi de a oferi bucurie celor din jurul lor.

Pe copii îi îndemnăm să iubească mai mult pe părinţii lor şi să se roage pentru ei, întrucât prin ei Dumnezeu le-a dăruit viaţa şi îi ajută să crească şi să se formeze ca persoane înțelepte, binevoitoare şi iubitoare, create după chipul lui Dumnezeu Cel bun şi sfânt (cf. Facere 1, 26-27).

În această zi, în mod deosebit, ne rugăm lui Dumnezeu, Părintele luminilor, de la Care vine „toată darea cea bună şi tot darul cel desăvârşit” (Iacov 1, 17), să dăruiască părinţilor şi copiilor români, din țară și din străinătate, pace, sănătate şi mult ajutor în viaţă, spre bucuria familiei, a Bisericii şi a poporului român.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Text preluat de pe pagina basilica.ro

Donează pentru Așezământ

                 

Programul slujbelor

Toate slujbele au loc la Așezământul Bisericesc (Kastelburgstr. 84-88, 81245 München).

Luni, Joi, Sâmbătă

08:00 - Utrenia

18:00 - Vecernia

Miercuri

08:00 - Utrenia

18:00 - Rugăciunea lui Iisus

Vineri

08:00 - Utrenia

18:00 - Sf. Maslu

Notă: În anumite zile, este posibil să intervină schimbări. Pentru a vizualiza programul lunii curente, vă rugăm să mergeți aici